كلينيك فوق تخصصي درد
دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد

سایت بهترین ابزار


 

سندرم مرالژي پارستتيكا يا سندرم برنارد راس

اگر شما درد سوزشي، گزگز، مور مور و بي حسي در قسمت بيرون ران خود احساس مي كنيد اين مقاله را بخوانيد.

فشار به عصب پوست خارجي ران
فشار به عصب پوست خارجي ران

 

مرالژي پارستتيكا:

درمان، ورزش، علل، علائم، فاكتورهاي خطر، اقدامات تشخيصي كمك كننده

سندرم مرالژي پارستتيكا يا سندرم برنارد راس حالتي است كه بيمار احساس سوزش، گز گز، مور مور، بي حسي در قسمت خارجي و تا حدودي جلوي ران مي كند.

احساس سوزش، گز گز، مور مور، بي حسي در قسمت خارجي و تا حدودي جلوي ران
احساس سوزش، گز گز، مور مور، بي حسي در قسمت خارجي و تا حدودي جلوي ران

علل: فشار به عصب پوست خارجي ران كه حس پوست سطح خارجي ران را تامين مي كند، موجب ايجاد اين بيماري بصورت احساس سوزش، گز گز، مور مور، بي حسي در قسمت خارجي و تا حدودي جلوي ران ميشود. پوشيدن لباس هاي تنگ، چاقي و وزن بالا، حاملگي، از علل شايع ايجاد مرالژي پارستتيكا مي باشد. اما علل ديگري از جمله بعضي بيماري ها مانند ديابت (بيماري قند)، ضربه به ران هم مي تواند موجب بروز آن شود. در اكثر موارد درمان هاي حمايتي از قبيل كاهش وزن، پوشيدن لباس هاي گشادتر، در درمان آن موثر است. اگر رعايت اين موارد، در درمان مرالژي پارستتيكا مفيد نبود، دارو درماني موجب كاهش علائم بيماري مي شود. و در صورت عدم پاسخ به اين داروهاي خوراكي، تزريقات استروئيد در اطراف عصب با كمك سونوگرافي توسط متخصصين درد در يك يا دو جلسه بسيار كمك كننده است. در موارد نادري نياز به راديوفركانسي عصب مي باشد. در صورت عدم پاسخ به هيچ يك از موارد بالا، در شرايط بسيار نادري نياز به جراحي مي باشد.

تزريق با كمك سونوگرافي و زير ديد مستقيم، توسط متخصصان آموزش ديده
تزريق با كمك سونوگرافي و زير ديد مستقيم، توسط متخصصان آموزش ديده

عوامل ايجاد كننده مرالژي پارستتيكا:

عصب پوستي_خارجي ران، عصبي است كه حس قسمت پهلوي ران را فراهم مي كند. فشار يا گير افتادگي اين عصب موجب مرالژي پارستتيكا مي شود. اصولاً عصب پوستي-خارجي ران، عصبي است كه حس و درگيري آن بر روي عضلات پا، اثري ندارد و موجب ضعف آنها نمي شود. در اكثر افراد، اين عصب در قسمت ِپهلوي ران و لگن به سمت بالاي ران مي رسد. در مرالژي پارستتيكا، عصب دچار گير افتادگي، فشار و چين خوردگي در زير ليگامان كشاله ران مي شود. مواردي كه در آن فشار ناحيه لگن و كشاله ران افزايش مي يابد، موجب فشار به اين عصب مي شود، كه شامل:

_پوشيدن لباس تنگ (شامل شلوار تنگ، محكم بستن كمربند پهن)

-چاقي و اضافه وزن

- حاملگي

- وجود بافت چسبندگي نزديك ليگامان كشاله ران به دليل صدمه (ضربه) يا جراحي قبلي،

- صدمه به عصب در تصادفات رانندگي يا بر اثر قند خون بالا (ديابت)

- ديابت

عوامل مستعد كننده ايجاد مرالژي پارستتيكا:

 1. چاق شدن و اضافه وزن، فشار به عصب پوستي _خارجي ران را افزايش مي دهد.
 2. سن فاكتور مهمي در بروز مرالژي پارستتيكا مي باشد، به طوري كه سنين ۴۰-۶۰ سال به عنوان يك ريسك فاكتور براي بروز مرالژي پارستتيكا مطرح مي شود.
 3. ديابت ( قند خون بالا) موجب آسيب به عصب مي شود و در بروز مرالژي پارستتيكا نقش دارد.
 4. حاملگي به دليل ايجاد فشار بر روي عصب در ايجاد مرالژي پارستتيكا نقش دارد.

 

علائم و نشانه هاي مرالژي پارستتيكا يا سندرم برناد راس:

علائم معمولاً در يك طرف بدن ايجاد مي شوند و بعد از ايستادن طولاني و يا راه رفتن تجديد مي شود.

 1. كرختي قسمت فوقاني پهلوي ران يا كرختي همراه با مورمور در قسمت پهلوي ران
 2. حس سوزش يا درد در سطح خارجي ران
 3. درد مبهم در كشاله ران يا در باسن ها (اگرچه اين علامت شايع نيست)
احساس سوزش، گز گز، مور مور، بي حسي در قسمت خارجي و جلوي ران
احساس سوزش، گز گز، مور مور، بي حسي در قسمت خارجي و تا حدودي جلوي ران

اقداماتي كه به تشخيص كمك مي كنند:

 1. شرح حال و معاينه فيزيكي
 2. تصوير برداري
 3. نوار عصب و عضله

درمان مرالژي پارستتيكا يا سندرم برنارد راس:

درمانهاي حمايتي در اكثر بيماران موثر بوده و اكثراً چند هفته تا چند ماه طول مي كشد.

درمان هاي حمايتي شامل :

۱- پوشيدن لباس هاي گشاد

۲- كاهش وزن اضافي

 ۳- مسكن ها مانند استامينوفن، ايبوبروفن يا آسپرين

۴- داروهاي ضد افسردگي سه حلقه اي، عوارض اين دسته داروها، شامل خشكي دهان، يبوست، خواب آلودگي، تداخل با *** مي باشد.

۵- داروهاي ضد تشنج شامل: گاباپنتين (نوروتين) يا پره گابالين (ليريكا) نيز در كاهش اين دردها موثرند، عوارض جانبي اين دسته داروها شامل تهوع، سرگيجه، يبوست، خواب آلودگي و احساس سبكي سر مي باشد.

۶-  تغيير سبك زندگي از قبيل: نپوشيدن لباس هاي تنگ، پرهيز از ايستادن و يا راه رفتن طولاني مدت، حفظ وزن نرمال و كاهش وزن اضافه در پيشگيري و درمان مرالژي پارستتيكا موثرند.

درمانهاي پپيشرفته تر:

 در صورت عدم پاسخ به درمان هاي حمايتي و مسكن ها و شديد بو

دن علائم بيماري اقدام بعدي تزريق استروئيد در اطراف عصب گير افتاده مي باشد كه تحت راهنمايي سونوگرافي انجام مي شود. اين تزريق موجب كاهش درد و التهاب ناشي از فشار بر روي عصب شده و حتي در مواردي فشار را از روي عصب مبتلا بر مي دارد. اما تزريق آن مي تواند همراه با عوارضي باشد كه در صورت عدم تزريق صحيح و در جاي درست ممكن است به عصب آسيب جدي وارد شده يا موجب عفونت مفصل ران شود. اما اگر تزريق با كمك سونوگرافي و زير ديد مستقيم، توسط متخصصان آموزش ديده انجام شود  عوارض ناشي از تزريق اشتباه به صفر مي رسد. به ندرت در مواردي كه علائم شديد بوده و درمان هاي فوق از جمله تزريق استروئيد و راديوفركوئنسي موجب كاهش درد بيمار نشده و بيمار براي مدت طولاني درد داشته باشد، ممكن است در موارد بسيار نادري براي رفع فشار از روي عصب، نياز به جراحي باشد.

تزريق با كمك سونوگرافي و زير ديد مستقيم
تزريق با كمك سونوگرافي و زير ديد مستقيم

 

ورزش هاي  مفيد در بهبود مرالژي پارستتيكا:

۱- ورزش هاي لگني: علائم و نشانه هاي مرالژي پارستتيكا با ورزش هاي خاصي كه موجب افزايش انعطاف پذيري لگن، افزايش سوخت و ساز و خون رساني به عصب آسيب ديده مي شود بهبود مي يابد.

 • پل زدن: يكي از اين ورزش ها پل زدن است كه براي انجام اين ورزش بر روي كف زمين دراز بكشيد و باسن خود را از روي كف زمين بلند كنيد تا عضلات باسن، سفت و منقبض شوند.
 • كشيدن لگن: ابتدا بر روي شكم دراز بكشيد و در حالي كه عضله باسن خود را سفت مي كنيد پاي خود را از پشت بالا بياريد و به باسن نزديك كنيد.
 • درحالت ايستاده هر يك از پاهايتان را بدون اينكه زانوهايتان خم شود به يك طرف بالا بياريد

اين ورزش ها نبايد باعث درد ران شوند. در صورت ايجاد درد ران، انجام اين ورزش ها را متوقف كنيد.

 

۲- كشش عضلات چهارسر ران:

عضلات چهارسر ران در نزديكي عصب پوستي-خارجي ران قرار دارد (همان عصبي كه گيرافتادگي آن بين عضلات موجب ايجاد مرالژي پارستتيكا مي شود). عصب پوستي-خارجي ران، بين عضلات چهارسر گير مي افتد. يعني بعيد نيست كه فشار اين عضلات بر روي عصب موجب ايجاد درد و بي حسي در مرالژي پارستتيكا گردد. كشش عضلات چهارسر ران كه در نزديكي اين اعصاب قرار دارد در انعطاف پذيري و افزايش قدرت و قوام اين عضلات در قسمت بالايي ران موثر است. براي انجام اين حركت، ايستاده و پاشنه يك طرف پا را به كمك دست همان طرف به سمت باسن نزديك كنيد در اين حالت بايد كشش عضلات قدام ران را حس كنيد اگر در هنگام انجام اين حركت، احساس درد مي كنيد اين كشش را متوقف كنيد.(مطابق شكل)

خيز برداشتن:  خيز برداشتن در تقويت عضلات لگن و چهارسر ران در جهت كاهش درد ران، كمك كننده است. ابتدا بايستيد، يك پاي خود را به اندازه يك قدم به سمت جلو بگذاريد. بدن خود را به زمين نزديك كنيد. درحالي كه زانوي پاي عقبي خم شده و در زاويه ۹۰ درجه با زمين تماس داشته باشد. همين حركت را براي پاي مقابل تكرار كنيد. (مطابق شكل)

طناب كشي: طناب كشي ورزشي بسيار موثر در افزايش قدرت و انعطاف پذيري عضلات ران و لگن است. البته بيمار بايد در نظر داشته باشد كه اين تمرينات را فقط پس از فروكش كردن درد قسمت خارجي ران انجام دهد. يك طرف طناب كشي را بر روي ديوار ثابت گره بزنيد و طرف ديگر را بر روي مچ پايتان ببنديد. بدون آنكه زانويتان خم شود، پايتان را تا جايي كه مي توانيد به عقب بكشيد. حالا پشت به ديوار قرار بگيريد و پايتان را تا جايي كه مي توانيد به جلو بكشيد. (مطابق شكل)

 

 

نكات مهم:

ورزش ها براي بازتواني هر صدمه يا بيماري در بدن مهم است اما استراحت در مرالژي پارستتيكا موثرتر است. تا زماني كه درد داريد، استراحت كنيد. روش هاي ديگري كه در بهبود علائم موثر اند شامل كاهش وزن، پوشيدن لباس هاي گشاد، مسكن ها و تزريق استروئيدها است.

درمان در موارد مقاوم و مزمن:

در مواردي كه درمان هاي ديگر موثر نيستند و بيمار همچنان از درد ناحيه ران شكايت دارد به طوري كه مانع فعاليت هاي روزمره و اجتماعي فرد شود تزريق كورتيكواستروئيد در محل عصب گير افتاده با كمك سونوگرافي بسيار كمك كننده است. در اين روش كه بايد زير بي حسي پوستي و با كمك سونوگرافي، توسط پزشك متبحر و آموزش ديده انجام شود، ابتدا عصب گير افتاده با كمك سونوگرافي مشخص شده و تزريق دارو اطراف عصب گير افتاده، موجب باز شدن گيرافتادگي عصب (به كمك فشار مكانيكي داروي تزريق شده بين عصب و بافت هاي اطراف تا حدي آزاد مي شود)، كاهش التهاب عصب، در نتيجه افزايش خون رساني به عصب و ترميم سريع تر آن مي شود كه موجب كاهش درد بيمار ميشود. در مرحله بعد شايد نياز به راديوفركوئنسي باشد.

 

 

 

 

 ادامه مطلب...
ارسال توسط دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد
نظرات (0)
[ ۱ ]