كلينيك فوق تخصصي درد
دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد

سایت بهترین ابزار


ديسك گردن (بيرون زدگي يا پارگي ديسك) : تعريف، علل، درمان، پيشگيري

 

 

 

 

 

 

 

ديسك گردن

يكي از علل اصلي درد گردن، شانه و بازو، پارگي يا بيرون زدگي ديسك گردن است. علائم ممكن است به صورت درد مبهم يا درد تيز در گردن يا بين شانه ها باشد.

اين درد ممكن است به بازو، دست يا انگشتان انتشار يافته يا موجب بي حسي، مورمور در آنها شود. در اين موارد حركت گردن يا قرارگيري گردن در وضعيت خاصي ممكن است دردناك باشد.

علائم ديسك گردن ميتواند شبيه علائم بيماري هايي نظير سندرم تونل كارپال، مشكلات مفصل شانه يا نقرس باشد.

در بعضي از بيماران به دليل بيرون زدگي ديسك به فضاي نخاعي فشار بر روي طناب نخاعي وارد مي شود. اين حالت بسيار جدي است و ممكن است احتياج به درمان هاي جدي تري داشته باشد. علائم فشار به طناب نخاعي ميتواند شامل اختلال در راه رفتن، اختلال در مهارت كاري با دست ها و بازوها، مورمور و احساس حالت شوك به دست ها و پاها باشد.

 

آناتومي : ديسك گردن نرمال

بين هر يك از مهره هاي گردن ديسك بين مهره اي قرار دارد كه نقش ضربه گير يا بالشتك را در ستون فقرات بازي ميكند. هر ديسك شامل يك لايه ي خارجي شبيه لاستيك اتومبيل (آنولوس فيبروزوس) و لايه ي داخلي ژله اي شكل(نوكلئوس پولپوزوس) تشكيل شده است.

آناتوميريشه هاي عصبي نخاعي از ميان فضاي كوچكي كه بين مهره ها و ديسك ها تشكيل شده خارج مي شوند. بنابراين درد و علايم مربوطه هنگامي بروز مي كنند كه بيرون زدگي ديسك هاي بين مهره اي به كانال نخاعي يا ريشه هاي عصبي فشار وارد كنند. بيرون زدگي ديسك گردن زماني اتفاق مي افتد كه حلقه ي خارجي ديسك دچار پارگي يا ضعف شود، كه به آن بيرون زدگي ديسك (فتق ديسك) گفته مي شود.

عوامل خطر(ريسك فاكتورها) براي ديسك گردن:

ريسك فاكتورهاي زيادي براي ديسك گردن وجود دارد .

  1. سبك زندگي: سبك زندگي غلط مي تواند در بروز فتق ديسك مهم باشد. استفاده از سيگار يا قليان، انجام ندادن ورزش مناسب و تغذيه ناكافي مي تواند عامل خطري در بروز فتق ديسك باشد.
  2. سن: افزايش سن مي تواند موجب تغييرات بيوشيميايي طبيعي در بدن از جمله كم آب شدن ديسك هاي بين مهره اي شده و موجب كاهش قدرت و خاصيت ارتجاعي آن مي گردد.
  3. پوزيشن غلط: ايستادن يا نشستن نادرست يا عادات غلط مكانيك بدن و ستون فقرات، ميتواند استرس اضافي به ستون فقرات و گردن وارد كند. تركيب اين عوامل خطر به همراه بلند كردن ناصحيح اجسام يا چرخش ناگهاني موجب پارگي و در نهايت بيرون زدگي ديسك مي شود. بروز فتق ديسك مي تواند به صورت ناگهاني يا به تدريج در هفته ها و ماهها اتفاق بيفتد.

مراحل بيرون زدگي ديسك گردن

بطور كلي ۴ مرحله براي بيرون زدگي ديسك گردن وجود دارد:

مراحل بيرون زدگي ديسك گردن۱- بيرون زدگي خفيف ديسك - تغييرات دژنراتيو ديسك (degeneration ):

تغييرات شيميايي همراه با سن موجب ضعيف شدن ديسك بين مهره اي مي شود، اين مرحله از تغييرات تخريبي ديسك به دليل سن و / يا تغييرات متعاقب خشك شدن آب ديسك مي باشد كه به دنبال آن ديسك ها كمتر قادر خواهند بود كه ضربات وارده به ستون فقرات را جذب كنند.

۲- بيرون زدگي متوسط ديسك - پرولاپس (Prolapse):

در اين مرحله ديسك به صورت به داخل كانال نخاعي وارد شده و به طناب نخاعي دريچه هاي عصبي

فشار وارد مي كند اما هنوز ماده ي ژله اي از داخل ديسك به بيرون نريخته است .

۳- بيرون زدگي شديد ديسك - اكستروژن (Extrusion):

هسته ي ژله اي ديسك (قسمت داخلي ديسك) از طريق لايه ي خارجي كه پاره شده، به داخل كانال نخاعي ريخته است اما هنوز به بدنه ي ديسك متصل است.

۴- بيرون زدگي بسيار شديد ديسك - جدا شدن ديسك (Sequestration or Sequestered Disc):

هسته ي مركزي ديسك از لايه ي خارجي بيرون زده و از بدنه ي ديسك جدا شده و به داخل كانال نخاعي مي افتد.

 

تشخيص ديسك بيرون زده  گردن: چگونه فتق ديسك گردن را تشخيص بدهيم؟

خوشبختانه اكثر ديسك هاي بيرون زده، علامتي ايجاد نميكنند و برخي اوقات با بروز علائم، بيمار به پزشك مراجعه ميكند و پزشك با كمك معاينه، تست هاي عصبي، تاريخچه بيماري، ارزيابي علائم،  شايد انجام سي تي اسكن، ام آر آي و ايكس ري به تشخيص دقيق مي رسد.

درمان ديسك بيرون زده ي گردن – روش هاي غير جراحي

اكثر بيماران براي درمان ديسك گردن احتياج به جراحي ندارند. در ابتدا ممكن است پزشك سرما / گرما را توصيه كند. در طي ۲۴ ساعت تا ۴۸ ساعت اول سرما درماني، به كاهش التهاب، اسپاسم عضلاني و درد، به وسيله كاهش جريان خون كمك مي كند. بعد از ۴۸ ساعت گرما درماني را مي توان به كار برد. گرما جريان خون منطقه آسيب ديده را افزايش داده و موجب نرم شده بافت هاي اطراف مي شود. افزايش جريان خون به وسيله گرما به شستن مواد التهابي، سموم محرك كه در بافت ها تجمع پيدا كرده و موجب گرفتگي عضلات و آسيب ديسك مي شود، مي گردد. هرگز يخ يا كيسه ي آب گرم را مستقيما روي پوست نگذاريد. براي اين منظور جسم سرد يا گرم كننده را با يك پارچه ي ضخيم بپوشانيد و هر بار بيشتر از ۱۵ يا ۲۰ دقيقه آنها را به كار نبريد.

دارو درماني شامل:

  • ضد التهاب براي كاهش التهاب
  • شل كننده عضلاني براي رفع اسپاسم
  • ناركوتيك ها در درمان دردهاي حاد
  • مسكن هاي ساده (ضد التهاب هاي غير استروييدي كه در درمان دردهاي خفيف تا متوسط موثرند)

پزشك ممكن است براي شما فيزيوتراپي تجويز كند. فيزيوتراپي حتما بايد به دستور پزشك انجام گيرد.

درمان شامل تركيبي از درمان هاي غير جراحي براي كاهش درد و افزايش انعطاف پذيري عضلات شامل: يخ درماني، گرمادرماني، ماساژ ملايم و كشش گردن مي باشد. اكثر بيماران در عرض ۴-۶ هفته بدون نياز به جراحي بهبود مي يابند. كمتر از ۵ درصد بيماران نياز به جراحي پيدا ميكنند.

درمان ديسك بيرون زده گردني: جراحي ها

اعمال جراحي ستون فقرات زماني براي بيمار در نظر گرفته مي شود كه درمان هاي غير جراحي براي درمان بيرون زدگي ديسك موثر نبوده و يا طناب نخاعي تحت فشار باشد.

اگر براي درمان بيماري شما عمل جراحي توصيه شد، هميشه از پزشك تان هدف از جراحي، نتايج و عوارض مورد انتظار را بپرسيد. هرگز از مشورت با پزشكان ديگر نترسيد، و حتما نظر پزشك ديگر (نظر دوم) را جويا شويد.

امروزه اعمال جراحي ديسك گردن با كمك ليزر انجام مي شود كه جايگزين موثر و بي خطري براي جراحي باز ستون فقرات است كه در آن بيمار بدون بيهوشي و برش جراحي درمان مي شود و نسبت به اعمال جراحي باز خطرات كمتري داشته و بيمار سريع تر بر سر كار خود حضور مي يابد.

اما اگر بيمار كانديد مناسبي براي انجام عمل ليزري ديسك نبود، ناگزير به انجام عمل جراحي باز مي باشد.

جراحي معمولا شامل: كندن ديسك يا ديسككتومي ميباشد. معمولا اين اعمال جراحي از قدام گردن انجام مي شود (ديسككتومي قدامي). علاوه بر اين گاهي جراح براي دسترسي بهتر به ديسك نياز به كندن و شكستن يك قسمت از مهره هاي گردني محافظت كننده ريشه هاي عصبي دارد كه به اين روش لامينكتومي گفته مي شود كه معمولا از پشت گردن انجام مي شود (لامينكتومي خلفي).

پيشگيري از بروز بيرون زدگي ديسك گردن:

افزايش سن و پير شدن ديسك ها اجتناب ناپذير است، اما تغيير در شيوه زندگي  مي تواند از بروز بيماري هاي ديسك گردن جلوگيري كند. عوامل مستعد بيرون زدگي ديسك گردن شامل عادات نشستن و ايستادن غلط، مكانيك ضعيف بدن، عضلات ضعيف گردن، كشيدن سيگار و چاقي.

از هم اكنون شروع به ايجاد تمهيداتي براي حفاظت از ستون فقرات تان در آينده كنيد تا شايد عليرغم افزايش سن و پير شدن ديسك ها، جلوي پيشرفت بيرون زدگي ديسك ها در آينده گرفته شود.

يكي از درمانهاي نوين ديسك گردن، درمان ديسك بيرون زده گردن بوسيله ليزر ميباشد. كه چگونگي انجام آن در فيلم بطور ساده نشان داده شده است. براي ديدن فيلم آموزشي اينجا كليك كنيد.

 ادامه مطلب...
ارسال توسط دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد
نظرات (0)

درمان ديسك گردن با ليزر و بدون برش جراحي

 

درمان ديسك گردن با ليزر و بدون برش جراحي

يكي از درمانهاي نوين ديسك گردن، درمان ديسك بيرون زده گردن بوسيله ليزر ميباشد.كه چگونگي انجام آن در اين فيلم بطور ساده نشان داده شده است.ادامه مطلب...
ارسال توسط دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد
نظرات (1)
[ ۱ ]