كلينيك فوق تخصصي درد
دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد

سایت بهترین ابزار


تهران -سعادت آباد- ميدان كاج ابتداي سرو غربي-ساختمان پزشكان سينا واحد ۵

موبايل مطب:۰۹۱۰۲۵۲۶۲۷۲

دكتر علي نقره كار

فلوشيپ فوق تخصصي درد

تلفن مطب:۲۲۰۶۶۵۴۲-۲۲۰۶۶۵۳۰-۲۲۱۱۲۸۸۵

وبسايت شخصي:

www.drnoghrekar.ir

www.dr-noghrekar.ir

وبسايت كلينيك:shafapain.ir

 ارسال توسط دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد
نظرات (0)
[ ]