كلينيك فوق تخصصي درد
دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد

سایت بهترین ابزار


امروزه با پيشرفت علم و تكنولوژي روشهاي تهاجمي و پر عارضه جاي خود را به روشهاي كمتر تهاجمي داده است.در بين روشهاي كمتر تهاجمي براي درمان بيرون زدگي ديسك هاي كمري روش PLDD يا جراحي ليزري ديسك جايگاه ويژه اي پيدا كرده است. اين اعمال بسيار ساده بدون نياز به بيهوشي و برش جراحي بوده و تمام مراحل عمل زير دستگاه تصويربرداري انجام ميشود.
براي آشنايي بيشتر شما بيماران عزيز به محيط اتاق عمل و چگونگي انجام اين اعمال، نظر شما را به ديدناين فيلم جلب ميكنيم.ارسال توسط دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد
نظرات (0)
[ ]