كلينيك فوق تخصصي درد
دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد

سایت بهترین ابزار


 
تاريخ : ۱۸ خرداد ۱۳۹۴

 

خدمات فوق تخصصي درمانگاه درد

درمان انواع سردرد:

 • سردردهاي ميگرني
 • سردردهاي فشارنده (Tension)
 • سردردهاي خوشه اي(cluster)
 • سردردهاي ناحيه پشت سر(occipital)
 • سردردهاي غير معمول Atypical headache

درمان دردهاي صورت

 • نورالژي عصب سه قلو (Trigeminal )
 • دردهاي مفصل فك(TMJ)
 • دردهاي غير معمول صورت و فك
 • دردهاي زوناي ناحيه سر و صورت PHN))
 • دردهاي سرطاني ناحيه سر و صورت

درمان دردهاي حاد و مزمن گردن

 • دردهاي ناشي از ديسك ستون فقرات گردني
 • دردهاي ناشي از التهاب مفاصل ستون فقرات گردني(Facet joint)
 • دردهاي ناشي از اسپاسمهاي عضلاني ناحيه گردن

درمان دردهاي حاد و مزمن اندام فوقاني

 • دردهاي ناشي از التهاب مفصل و تاندونهاي شانه
 • دردهاي ناشي از آسيبهاي تاندوني ناحيه شانه( (Rotator cuff tearing
 • دردهاي ناشي از خشكي مفصل شانه(frozen shoulder )
 • دردهاي ناحيه آرنج(آرنج تنيس بازان،آرنج گلف بازان)
 • دردهاي ناحيه مچ(مانند سندرم تونل كارپال يا CTS
 • دردهاي مزمن بعد از آسيبهاي شديد جراحي و غير جراحيCRPS))
 • دردهاي مزمن بعد از قطع اندام فوقاني
 • درمان تعريق بيش از حد اندام فوقاني(كف دست ،زير بغل)

درمان دردهاي ناحيه قفسه سينه

 • دردهاي ناشي از زوناي ناحيه قفسه سينهPHN))
 • دردهاي ناشي از شكستگي دنده
 • دردهاي بعد از عمل جراحي قفسه سينه (مانند عمل جراحي قلب باز،۰۰۰۰)
 • دردهاي سرطاني ناحيه جدار قفسه سينه(مانند دردهاي ناشي از سرطان پستان و ۰۰۰۰)
 • دردهاي ناشي از ديسك و مفاصل ستون فقرات سينه اي

درمان ***كه هاي مزمن و مقاوم به درمان

درمان دردهاي ناحيه كمر

 • دردهاي ناشي از ديسك ستون فقرات كمري(بدون جراحي)
 • درمان ديسك بيرون زده كمر بصورت بسته و بدون برش جراحي
 • درد ناشي از مفاصل ستون فقرات كمري(فاست كمري)
 • دردهاي مزمن بعد از جراحي باز ستون فقرات(FBSS)
 • درمان بسته شكستگيهاي مهره هاي كمري(ورتبروپلاستي و كيفو پلاستي)
 • دردهاي ناشي از تنگي كانال نخاعي(ناشي از ديسك، جابجاعي مهره هاو...)

درمان دردهاي ناحيه شكم و لگن

 • انواع دردهاي مزمن شكمي
 • انواع دردهاي سرطاني شكم و لگن مانند سرطان معده،روده كوچك، روده بزرگ، پانكراس، رحم، تخمدان و...)
 • دردهاي ناشي از التهاب مفصل لگني ساكرو ايلياك
 • دردهاي نتشي از بيماريهاي زنان (اندومتريوز و دردهاي مزمن لگني)
 • دردهاي ناشي از التهاب و دررفتگي ناحيه خاجي(نشيمنگاه)
 • دردهاي مزمن بعد از اعمال جراحي ناحيه شكم و لگن(بعد از عمل جراحي آپانديس،فتق، كيسه صفرا، كليه، روده ها و .....)

درمان دردهاي  اندام تحتاني

 • دردهاي ناشي از التهاب و ارتروز مفصل ران(PRP مفصل لگن)
 • دردهاي ناشي از عصب سياتيك
 • بورسيتهاي ناحيه لگن و ران
 • دردهاي مزمن زانو ناشي از آرتروز(.....زانو)
 • دردهاي مزمن بعد از آسيبهاي شديد جراحي و غير جراحي اندام تحتاني
 • دردهاي مزمن بعد از قطع اندام تحتاني
 • دردهاي مزمن با منشاء عروقي اندام تحتاني (پاي ديابتي، وگنر و ....)
 • دردهاي كف پا ناشي از خار پاشنه
 • درمان تعريق بيش از حد كف پا

جراحي ديك گردن و كمر با ليزر بدون بيهوشي و برش جراحي

درمان دردهاي سرطاني پيشترفته و غير قابل كنترل(مانند كارگذاري Intratecal pump)

انجام نوروليز با امواج راديوفركوئنسي(RF)براي كنترل طولاني مدت دردهاي مزمن

استفاده از ازن ، ليزر ، بكار گيري روشها و تكنيكهاي جديد و مدرن جهت كنترل دردهاي مزمن و حاد

 ارسال توسط دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد
نظرات (0)
[ ]