كلينيك فوق تخصصي درد
دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد

سایت بهترین ابزار


 
تاريخ : ۲۲ خرداد ۱۳۹۴

 

 

 

 

 

درمان وعلل درد گردن, گردن درد

علل درد گردن

علت عمده دردهاي گردني آرتروز مفاصل فاست گردن است، كه درمان آن فاست ريزوتومي يا سوزاندن اعصاب اين مفاصل با امواج راديو فركوئنسي است.روش جديد و مدرني كه در درمان گروه عمده اي از دردهاي گردن، پشت سر و شانه ها بكار ميرود. كه بدون نياز به بيهوشي و سرپايي در اتاق عمل استريل انجام ميشود.

برا ي ديدن فيلم آموزشي علل درد گردن و درمان آن كليك كنيدارسال توسط دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد
نظرات (0)
[ ]