كلينيك فوق تخصصي درد
دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد

سایت بهترین ابزار


درمان ديسك گردن با ليزر و بدون برش جراحي

 

درمان ديسك گردن با ليزر و بدون برش جراحي

يكي از درمانهاي نوين ديسك گردن، درمان ديسك بيرون زده گردن بوسيله ليزر ميباشد.كه چگونگي انجام آن در اين فيلم بطور ساده نشان داده شده است.ارسال توسط دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد
نظرات (1)
[ ]